T4:181


(Rubrik:) Swedewi sochn.


            Notarum Explicatio

1.         Ekeby, skattegårdar            2
            1 är                                    12 öre
            2 är                                    12 öre
2.         Gärdet, vtsäde                    19 1/2 tunnor
            Vti samma gärde hafrejord  5 1/2 tunnor
3.         Vtsäde                               11 tunnor
4.         Vtsäde                               18 tunnor
5.         Hafre wreet, vtsäde            5 1/2 tunnor
6.         Engett med skog, höö         100 laß
7.         Eng med skog, höö             28 laß
8.         Eng med skog, höö             24 laß
9.         Eng af godh hård wall, höö  4 1/2 laß
10.       Godh hård walß eng, höö    3 laß
11.       Kalfue tompt.
12.       Kalfue tompt.
13.       Skogz eng, höö                   26 laß
14.       Skogz eng, höö                   2 laß
15.       Skogz eng, höö                   17 laß
            Alla handa slagz nöd torftig skog
            och muulbeet godh.              

(Karttext:)

Eng full med skog.
Skogh eng
Eng med skog ibland.
Skogz eng
Eng medh skogh ibland.
Hafre jord
Leer mylla
Ler mylla
Godh eng
Eng
Hafre jordh
Ler mylla.
Leer mylla
Leer mylla
Hafre jord
Hafre jord
Scala ulnarum.