T4:182


(Rubrik:) Snäwingz her<a>dt.


            Notarum Explicatio

A.        Fugel siöö, cronegård              24 öre
B.        Gärdet, vtsäde                         24 1/2 tunnor
            Obrukat i samma gärdet          1 1/2 tunnor
            Lind i samma gärdet                2 tunnor
C.        Vtsäde                                    14 1/4 tunnor
            Obrukat jord                            3/4 tunnor
            Lind i samma gärdet                4 3/4 tunnor
            Höö der på                             12 laß                
D.        Vtsäde                                    7 tunnor
E.         Eng af måße wall, höö             70 laß
            Vti detta enget ligger en åker täppa,
            mäst obrukat, noterat littera K 2 1/8 tunnor
F.        Godh hård walß eng, höö         24 laß
G.        Beetz haga, doger till eng.
H.        Beetz haga, doger till eng.
I.          Beetz haga, doger till eng.
            Skog och muulbet till nödtorften.

(Karttext:)

Lätt jord
Beetz haga
Beetz haga
Hårdwallß eng.
Ler mylla
Eng vtaf måße wall
Leer mylla
Ler mylla
Leer mylla
Beetz haga
Lind
Ler mylla
Ler mylla
Leer mylla
Jgenlagt
Scala ulnarum.

(Annan anteckning, troligen annan hand:)

Författad år 1652 af Johan Åkesson