T4:183


(Rubrik:) Swedewi sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Hillesta, skattegård                  16 öre
B.        Vtsäde                                    17 tunnor
C.        Vtsäde                                    8 3/4 tunnor
D.        Vtsäde                                    5 tunnor
E.         Hård walß eng godh, höö        21 laß
F.        Godh hård walß eng, höö         33 laß
G.        Enget, en deel hårdwall och
            en deel måße wall                    30 laß
H.        Beetz haga, dog till eng.
            Skog och muulbet till nöd-
            torften.
            Vti gärdet B är 2 linder
            den ena ähr                             2 tunnor
            den andra                                3/4 tunnor

(Karttext:)

Godh hård walß eng
Godh hård walß eng.
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Ler mylla
Leer mylla
Ler mylla
Lind
Godh hårdwalß eng, een deel och een del måßewall
Beetz haga
Scala ulnarum.

(Annan, senare anteckning:)

Anno 1651