T4:186


(Rubrik:) Swedewi sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Skattegård, Bärga                  16 öre
B.        Vtsäde                                   16 3/4 tunnor
C.        Vtsäde                                   18 1/2 tunnor
D.        Wreet, vtsäde                         1 1/4 tunnor
E.         Wreet, vtsäde                        1 1/8 tunnor
            Vti samma wret, höö              12 laß
F.         Hård walz eng, höö                78 laß
G.        Godh hårdwalß eng, höö        15 laß
H.        Beetz haga, doger till eng.
            Skog och muulbet till nödtorften.

(Karttext:)

Godh hårdwalß eng.
Leer mylla
Leer mylla
Godh hårdwalß eng.
Leer mylla
Leer mylla
Hafre jord
Hafre jord
Leer mylla
Beetz haga
Leer mylla
Scala ulnarum.