T4:187


(Rubrik:) Snäwingz heradt        Swedewi sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Åhrby, gårdar                                        3
            1 är skattegård                                      15 öre
            2 är skattegård                                      17 öre
            3 är cronegård                                      18 öre              
B.        Gärdet, vtsäde                                       34 tunnor
C.        Vtsäde                                                  51 tunnor
D.        Vtsäde                                                  10 tunnor
E.        Sädes wreet, vtsäde                               1 1/8 tunnor
F.        Wreet, vtsäde                                             3/4 tunnor
            Lind i samma wreet, höö                       9 laß
G.        Sädes wreet, vtsäde                              2 1/8 tunnor
H.        Sädes wreet, vtsäde                              1 1/4 tunnor
I.         Sädes wreet, vtsäde                               3 1/4 tunnor
K.       Hårdwalß eng godh och en deel myrwall 186 laß
L.        Hård wallß eng, höö                               10 laß
M.       Godh eng till Annersta, höö                    24 laß
N.       Godh eng af hård wall, höö                     102 laß
O.       Beetz haga, doger till eng.
P.        Beetz haga, doger till eng.
Q.       Beetz haga, doger till eng.
R.        Beetz haga, doger både till åker och eng.
S.        Beetz haga, doger både till åker och eng.
T.        Beetz haga, doger både till åker och eng.
V.        Wreet, vtsäde                                       1 tunnor
            Lind i samma wreet, höö                       12 laß
X.        Sädes wreet, vtsäde                              3 tunnor
            Skog och muulbet till nödtorften.                              
Y.        Kalfue tompt, doger både till åker och eng.

           Specialis Explicatio

1.        Gården hafuer åhrligt vtsäde   16 1/4 tunnor
2.        Vtsäde                                   18 1/4 tunnor
3.        Vtsäde                                   19 1/4 tunnor
1.        Gården åhrligit höö                 103 laß
2.        Åhrligit höö                            115 laß
3.        Åhrligit höö                            122 laß

(Karttext:)

Lät jord
Lätt jord
Lät jord.
Lät jord
Godh hårdwalß eng.
Beetz hagar
Godh eng af hård wall
Godh eng af een deel hård och en deel myrewall
Godh eng, hörer till Åmmesta
Leer mylla
Beetz haga
Ler mylla
Beetz haga
Leer mylla
Leer mylla
Beetz haga
Wallby eng möter.
Leer mylla
Leer mylla
Wret
Leer mylla
Igenlagt
Lätt jord
Scala ulnarum.