T4:19


(Rubrik:) Rytter sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
D.        Toresta 2 crone hemman 3 mark land,
            hwartera 12 öreß landh.
E.         Vtsädhe det ena åhret till hwartera    10 3/8 tunnor
F.         Vtsädhe det andra åhret åt hwartera  10 1/8 tunnor     
            Engh till hwartera till                          24 laß
            Skogh och mulebete effter nöd törfften.
            Fiskwatn ringa.

(Karttext:)

Beteßhagar
Walby egor.
Godh iordh
Tibella egor