T4:191


(Rubrik:) Snäwingz heradt        Swedewi sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Wallby, skattegård           16 öre
B.        Vtsäde                             20 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                             26 1/2 tunnor
D.        Sädes wreet, vtsäde         1 1/4 tunnor
E.         Jgenlagd åker täppa         1 3/4 tunnor
            Doger till at bruka.
F.        Åker wreet, vtsäde           1 3/4 tunnor
G.        Wreeten, vtsäde               2 1/2 tunnor
            Eng i samma wreet, höö   30 laß
H.        Jgen lagd wreet                1 1/8 tunnor
I.         Godh bärande eng, höö    9 1/2 laß
K.        Hård walß eng, höö         37 laß
L.         Eng med skog, höö          72 laß
M.        Beetz haga, doger till eng.
N.        Beetz haga, doger till eng.
O.        Beetz haga, doger till åker.
P.         Eng med skog, höö          23 laß
Q.        Sädes wreet, vtsäde         3/4 tunnor
            Lind som doger till åker    1 tunnor
R.        Wreet, vtsäde                   1 1/2 tunnor
            Lind                                 5 1/2 tunnor
S.         Slåter haga, höö               24 laß
            Brukat jord i samma haga 2 3/4 tunnor
T.         Slåter haga, höö               6 laß
V.        Slåter haga, höö               12 laß
X.        Skogz eng till Tuna, höö   11 laß
Y.        Skogz eng till Tuna, höö   10 laß
Z.         Skogz eng till Tuna, höö   34 laß
W.       Vtmark till Wall by.
y.         Beetz haga, doger till eng, hörer till Wallby
            Skog och muulbeet till nöd torften.

(Karttext:)

Eng haga
Beetz haga
Eng medh skog
Eng
Beetz haga
Slåter haga
Beetz haga
Leer mylla
Eng af hård wall
Vt mark
Slåter haga
Leer mylla
Leer mylla
Årby eng möter.
Beetz haga
Leer mylla
Eng medh skog
Hafrejord.
Leer mylla
Skogz eng.
Skogz eng
Skogz eng.
Scala ulnarum.

(Annan, senare anteckning:)

Johan Åkeson vid år 1652