T4:192


(Rubrik:) Snäwingz heradt.        Swedewi sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Waalsta, skattegårdar       2
            1 är                                  12 öre
            2 är                                  12 öre           
B.        Vtsäde                              35 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                              31 1/4 tunnor
D.        Wreeten, vtsäde                3 5/8 tunnor
E.         Wreeten, vtsäde               3 tunnor
F.         Hård walß eng, höö          45 laß
G.         Enget, höö                       48 laß
H.         Enget, höö                       48 laß
I.          Skogz eng till Ekeby, höö 16 laß
K.        Beetz haga, doger till eng.     
L.         Beetz haga, doger till eng.
M.        Kalfue tompt.
            Skog och muulbet till nöd torften.


            Vti Berg sochens charter finnas deße
            byar som föllia och lyda till Swedewij socken
            1. Elßboda,  2. Qwidinge,    fol. 96,
            såßom och deße som föllia och i Berg sochns
            charter äre at finna  1. Kalsta,  2. Åleby,
                                                       fol. 98.

(Karttext:)

Skogz eng till Ekeby
Lätt jord
Beetz hage till Waalsta.
Leer mylla
Beetz haga
Leer mylla
Kalfue tompt.
Ler mylla
Leer mylla
Leer mylla
Godh hård walß eng.
Leer mylla
Leer mylla
Ler mylla
Hård walß eng till Waalsta.
Leer mylla.
Godh eng till Waalsta
Hafre jord
Hafre jord
Scala ulnarum.