T4:194


(Rubrik:) Snäwingz heradt. Swedewi sochn.         Swedewij1 sochn


            Notarum Explicatio                     Tunnor   Laß

A.        Skälleby, skattegårdar    3
            Cronegård                     1   
            1. Skattegården är till öretal <...>
            2. Skattegården är               <...>
            3. Cronegården ar2              <...>           
B.        Gärdet, vtsäde                                      25
C.        Vtsäde                                                 21
D.        Vtsäde                                                 45
E.         Vtsäde på vtjorden till Skälleby och 11
                                        Åby.
F.         Vtsäde, vtjord                                      5 
G.        Vtsäde, vt jord   } till Skälleby              1 1/8
H.        Vtsäde, vt jord      och Åby                  1 7/8
I.          Hård walß eng till Skälleby                              69
K.        Hård walß eng till Skälleby                              18
L.         Vtjordz eng till Skälleby och Åby                     34    
M.        Eng till vt jorden                                              36
N.
       }   Beetz hagar till Skälle by.  
O.        God schog och muulbeete
            Såg och miölquarn jntet.

(Karttext:)

Lindh
Swartmyla
Swartmyla
Beetz hagha till Skelleby
Lind
Skielleby
Obrukat åker
Beetz hagha till Skiälleby
Lindh
Swartmyla
Engh till Siälleby
Obrukad åker
Denne eng hörer till bohlbyn i Siällby.
Obrukad åker
Obrukad åker
Denne vthiordh hörer till Siälleby och Aby3
Lind.
Obrukad åker
Vthiordz eng till Siälleby och Åby
Lindh
Lindh
Vthjordz eng till Skiälleby och Åby, star walß engh.
Lind
Vthiordh til Siälleby och Åby inthet mycket om.
Lindh
Lind

(Annan, senare anteckning:)

Afmätt 1651 eller 1652 af Johan Åkeson 

1 Före Swedewij senare tillskrivet Wasterås lan, Snäfrings härad
2 D.v.s. är
3 D.v.s. Åby