T4:195-196


(Rubrik:) Snäwingz heradt.        Swedewij sochn.


            Notarum Explicatio                     Tunnor   Laß

A.        Fiällesta, skattegårdar    2
            1 är till öretaal    <...>
            2 är till öretaal    <...>
B.        Vtsäde                                                 20
C.        Vtsäde                                                 28
D.        Vtsäde                                                 9
E.         Starr wåll mäste deelz                                      108
F.         Hård walß eng                                                 24 
G.        
       }   Beeteß hagar till Fiällesta, doga till      
H.        at göra eng af.
            Schog och muulbeet till nödtorften.
            Quarnar jnga, humblegårdar intet.
            Jntet fiske.
X.        Eng till Fiällesta                                                 12


I.          Prästegården.
K.        Gardet1, vtsäde                                    15
L.         Vtsäde                                                 12
M.        Vtsäde                                                 4
N.        Vtsäde                                                 4
O.        Vtsäde                                                 1
P.         Vtsäde                                                 2 1/16
Q.        Eget, mäst hård wall                                         100
R.         Hård walß eng                                                 6
            Schog och muulbeet till nödtorften.
            Quarnar, humblegård och fiske intet.
S          hörer till Klåckarbolet, vtsäde               1 1/4       
T.         Till Klåckarbolet, vtsäde                       1 1/2      
V.        Klåckar engen                                                  7
W.       Måße eng till Prästegården                                18
Y.        Swedewij kyrkia.


(Karttext:)

Lindh
Beetzhagar, höra till Fiällestadh
Engtäppan
Fiellesta.
Lindh
Swartmyla
Klockarens engh
Fiällengh.
Eng, hörer till Prästebordet.
Fiällesta engh
Lind
Lindh
Lind
Sanjord
Swartmyla
Obrukad åker
Obrukad åker
Obrukad åker
Swartmyla
Obrukad åker
Lind
Lindh
Swartmyla
Fiällesta engh, starwald mästedelen
Swartmyla
Prästengh
Till Klockarbolet
Tompt
Swartmyla
Prästegården
Moßengh till Prästegården. 
1 D.v.s. Gärdet