T4:197


(Rubrik:) Snäwingz heradt.    Swedewij sochn.


            Notarum Explicatio                                 Tunnor   Laß

1.         Skogz eng, hörer till Skälle by, fol. 194, höö                 12
2.         Skogz eng till Skälleby                                                   8
3.         Skälleby torp, vtsäde                                        3/4   
4.         Skälleby torp, vtsäde                                        7/8   
5.         Torpställe, hörer till Skälleby, vtsäde                 1/4         4
6.         Beetz haga till Skälleby, doger till eng.
7.         Eng till Skälleby                                                            16
8.         Åker täppa, vtsäde                                           5/8 
9.         Eng till Skälleby                                                             8
10.       Beeteß haga, doger till eng

(Karttext:)

Skogz engh till Siälleby
Siälleby skogz engh.
Siälleby torp
Beetz hagha
Eng till Siälleby
Torpställe
Engh till Skiälleby