T4:198


(Rubrik:) Snäwingz heradt.    Sura sochn


            Notarum Explicatio                                 Tunnor   Laß

A.        Wäsura, gårdar 3, 1 skate, 2 frälße
B.        Vtsäde                                                            31 1/2           
C.        Gärdet, står fol. 201, vtsäde                            26
D.        Skogz eng, höö                                                            18
E.         Skogz eng, höö                                                            9
F.         Myr eng, höö                                                               104
G.        Wreet, vtsäde                                                 1/2          3
H.        Slåter haga, höö                                                            9
I.          Täppa, fol. 201, vtsäde                                   3/4          4 
K.        Måße wallß eng, räntar höö, fol. 201                             186
L.         Torpet till skattegården, vtsäde, 201               1
M.        Eng till torpet fol. 201                                                   12
            Allehanda tarfueskog nog.
            Gott fiske.
            God muulbeet.


            Notarum Explicatio                                 Tunnor   Laß

N.        Ylingebo, et torp
O.        Vtsäde                                                            2
P.         Vtsäde                                                            2                       
Q.        Enget, höö                                                                   16
R.         Enget, räntar höö                                                         5
            Lindarna i gärdet ränta höö                                           6
            Schog och muu<l>beete til fyllest.
            Gott fiske.


(Karttext:)

Wäsura engh
Mojord
Ylingebo engh
Ylingebo engh
Lind
Lindh
Lindh
Lindh
Wäsura engh
Slåtterhaga
Lindh
Wäsura
Wäsura engh, moßbottn.
Engh
Lindh
Tompt
Lind
Moiordh wällbrukat
Lind
Fol. 201