T4:199-200


(Rubrik:) Snäwingz heradt.        Sura sochn


            Notarum Explicatio               Tunnor   Laß

A.        Stååltorp, skattegård 1
B.        Vtsäde                                          13
C.        Vtsäde                                          8 1/2                       
D.        Eng af myr och hårdwall                             14
E.         Enget, höö                                                 12
F.         Enget                                                         24
G.        Måse eng                                                   28
H.        Beetz haga, doger till eng.
I.          Stååltorpz torpet.
K.        Vtsäde                                          2 1/2  
L.         Vtsäde                                          1  
M.        Enget, sank botn                                        34
N.        Enget                                                         16
O.        Vtsäde                                          3/4 
            Till deße gårdar är schog och
            [och] muulbeet god.
            Gott fiske.


            Notarum Explicatio               Tunnor   Laß

P.        Olberga, skattegårdar 2
Q.        Vtsäde                                          24
R.        Vtsäde                                           23
S.         Vtsäde                                          1 1/2      120                                         
T.         Måße eng                                     16
V.        Eng af star botn                             50
W.       Beeteß haga, doger till eng.
            Obrukat åker                                3
            Schog, muulbet och fiske gott.


(Karttext:)

Eng till Ståltorp
Eng till Ståltorp, sank bottn. 
Obrukad åker
Beetz haga till Ståltorp.
Lindh
Mojord
Swartmylla
Ståltorpz torp
Obrukat åker
Ståltorp
Trägård
Lind
Obrukad åker
Olberga eng med sanck moßebotten.
Moiord
Lindh
Swartmyla
Swartmylla
Eng till Ståltorp
Obrukat åker
Måße eng till Ståltorp
Eng till Ståltorp
Lind
Tompt
Lindh
Obrukat åker
Lindh
Tompt
Ollberga
Olberga engh med starbottn.
Swartmylla
Lindh
Lind
Olberga engh moßbottn
Lindh
Betzhaga till Olberga