T4:20


(Rubrik:) Snäffwingz häradt        Rytter sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
Swånö A  ähr 3 hemman, 3 mark landh
 
            1. Ett skattahemman 12 örß landh.
            B. Vtsädhe det ena åhret     12 3/4 tunnor
            C. Vtsädhe det andra åhret  17 tunnor
                 Engh till                          45 laß
 
            2. Ett croneheman 8 örß landh.
            B. Vtsedhe det ena åhret      8 1/2 tunna
            C. Vtsädhe det andra åhret  11 1/2 tunna
                 Engh till                          30 laß

            3. Croneheman 4 örß landh.
            B. Vtsädhe det ena åhret      4 1/4 tunna
            C. Vtsädhe det andra åhret  5 3/4 tunnor
                 Engh till                          15 laß

                 Skog och mulebete ringa.
                 Fiskevatn effter nödtörfften.

(Karttext:)

Lundby egor.
Åbeke egor
Scala ulnarum.

(Annan, senare anteckning:)

Afmätt 1652 af landtmätare Johan Åkeson.