T4:201


(Rubrik:) Snäwingz heradt.1


(Karttext:)

Torp till skattegården i Wäßura
Lind
Lind
Lindh
Lind
Torpz engh
Moiord wäll brukat.
Lindh
Lind
Fol. 198
Wäsura eng, moße bottn.

1 Under rubriken senare tillskrivet med blyerts Sura socken