T4:202


(Rubrik:) Sura sochn.1


            Notarum Explicatio               Tunnor   Laß

A.        Silingebo, skattegård     1
B.        Vtsäde                                          11 1/2
C.        Vtsäde                                          8 1/2
D.        Vtsäde                                          1 3/4                                              
E.         Starr eng, räntar höö                                  80
            Schog, muulbeete och fiske gott.
            Denne by ligger till Ramnääß sochn.

(Karttext:)

Lindh
Silingebo.
Lindh
Saniordh
Saniord
Lindh
Lind
Lind
Sillingboo star engh

1 Under rubriken senare tillskrivet med blyerts Ramnäs socken