T4:203


(Rubrik:) Snäwingz heradt


            Notarum Explicatio               Tunnor   Laß

A.        Vstranß bo, skatte torp.
B.        Vtsäde                                          3 1/4
C.        Vtsäde                                          3
D.        Starrwålß eng                                             48
E.         Beeteß haga, doger till eng.
            Såg och quarnström är här till.
            Schog, muulbet och fiske gott.


            Notarum Explicatio                                   Tunnor   Laß

F.        Lyerßbo torp. Vtsäde, både gärden till hoopa      3
G.        Höö af både engierna G till hoopa                                   30
H.        Wålebo, et torp.
I.          Vtsäde                                                               1 1/4
K.        Måße walß eng, höö                                                       14 

(Karttext:)

Lindh
Lindh
Lindh
Moiord
Vstransbo
Lind
Moiord
Beetzhagha
Vstrenß boo engh starwald
Eng till Lyerßbo, starwald
Moiord
Lyerßboo
Wålboo
Lind
Moiord
Lind
Eng till Lyersboo
Eng till Wålbo, moß bottn