T4:204


(Rubrik:) Ramnääs sochn.


            Notarum Explicatio                               Tunnor   Laß

L.         Nörsiöbo, vtsäde alt i hoop                           1 1/8
M.        Starrwålß eng                                                             12
N.        Starwålß eng till Lij siö i Munketorp sochn                   32
            Skog, muulbeet och fiske gott.
O.        Diupebo, et torp.
P.         Wtsäde                                                         1 1/4  
Q.        Vtsäde                                                          2 1/8   
R.         Vtsäde                                                          1 1/8   
S.         Vtsäde                                                          2 1/8       30
T.         Hård walß eng                                                             24
V.         Skogz eng                                                                   8
             Schog, muulbeet och fiske gott.         

(Karttext:)

Norsiöbo
Moiord
Engh till Lisiö i Muncketorpz sochn, starwald.
Norsiöbo engh, starwall.
Lindh
Diupeboo.
Moiord
Diupeboo eng, hård wall
Moiord
Diupeboo engh, starwall
Lindh
Moiord
Engh till Diupeboo
Lindh