T4:205


(Rubrik:) Snäwingz heradt.      Ramnääs sochn.


            Notarum Explicatio                                   Tunnor   Laß

A.         Nörr by, gardar 4.                                        
B.         Vtsäde                                                              24   
C.         Vtsäde                                                              8 1/2   
D.         Vtsäde                                                              15 1/2
E.          Hård walß eng                                                               6
F.          Vtsäde                                                               5/8
             Hijt hörer[er] et eng, fol. 208, noterat littera M              60
             Noch et eng eodem folio, noterat littera N                     68
             3 öijiar jbidem, alle tillhoopa                                           6


G.         Sätra, skattegård 1
H.         Vtsäde                                                              5
I.           Vtsäde                                                             13 1/2
K.         Vtsäde                                                              6
L.          Starr walß eng                                                               13
             Deße byar hafua god schog och
             muulbeet. Gott fiske.

             Till denne by finnas 2 engiar.
             Den ene, noterad littera P, räntar                                    36
             Den andra, noterad littera Q, räntar                                60
             Finnas fol. 208.                                  

(Karttext:)

Lind
Engh till Säter, starwall
Nörrby
Moiord
Lind
Lind
Engh till Norby
Lindh
Torp
Lind
Lindh
Lind
Lind
Moojordh
Moiordh
Lind
Lind
Säter
Tompt
Obrukad åker
Lind
Lind