T4:206-207


(Rubrik:) Snäwingz heradt.        Ramnääs sochn


            Notarum Explicatio                                   Tunnor   Laß

A.         Sörby, gårdar 4, 1 skatte, 1 crone, 2 frälße.                                        
B.         Gärdet, vtsäde                                                   26  
C.         Vtsäde                                                              22 3/4   
D.         Vtsäde                                                              2 1/4
E.          Måße walß eng, räntar                                                  150
F.          Enget, höö                                                                     5
G.         Måße eng, räntar                                                           66    
             Schog, muulbeet och fiske gott.


            Notarum Explicatio                                   Tunnor   Laß

H.         Räfue nääß, skattetorp.                                        
I.          Vtsäde                                                              3 1/4   
K.         Vtsäde                                                             3 5/8
L.          Vtsäde                                                             7/8
M.         Enget                                                                            3
N.         Starbotn eng, höö                                                          80    
             Schog, muulbet och fiske gott.                                  

(Karttext, s. 206:)

Lind
Lindh
Swartmyla
Mojordh
Sörby
Lindh
Swartmyla
Lind
Moß eng till Sörby
Söderby engh, moßebotten
Lind
Lind
Lind
Eng till Sörby

(s. 207)

Engh
Lind
Räffue näß
Eng
Sanjord
Saniord
Gråffnäs engh, staarbottn.