T4:22


(Rubrik:) Rytter sochn


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Store Rytterß körka.
B.        Lundby 3 hemman, 20 öreß landh.

1.         Frelsehemman      9 örß landh
C.        Vtsädhe det ena åhret       11 tunnor
D.        Det andra åhret                 9 tunnor
            Engh till                            30 laß

2.         Cronehemman      7 örß landh
C.        Vtsedhe det ena åhret       8 tunnor
D.        Vtsädhe det andra åhret    7 tunnor
            Engh till                            23 laß

3.         Cronegårdh          4 örß landh
C.        Vtsädhe det ena åhret       5 tunnor
D.        Det andra åhret                 4 tunnor
            Engh till                            12 laß

            Skogh, mulebeet och fiskewatn intedt.

(Karttext:)

Giresta egor.
Swåne egor.