T4:23


(Rubrik:) Snäffwingz haradt1        Rytter sochn


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Tibbella 3 hemman, 3 mark land,
            alle 3 lijka stora, hwartera 8
            öreß landh.
B.        Vtsedhe till hwartera det första åhret 9 5/8 tunnor
C.        Vtsede det andra åhret                     9 5/8 tunnor
            Eng till hwarthera                             35 laß
            Mulebeet ringa.
            Fiskewatn effter nödtörfften.
D         ähr Tibbella ängh
+          skall engen fogaß tilhopa med åker-
            gerdet.    


E.        Söderby <...> heman <...> örß land.
F.        Vtsedhe det ena åhret                      15 1/2 tunnor
G.        Vtsedhe det andra åhret                   15 tunnor
H.        Engh till Söderby till                         32 laß
            Mulebet ringa
            Fiskewatn effter nödtorfften.


(Karttext:)

Toresta egor.
Swånö egor
Norsundz wijken.
Scala ulnarum. 
1 D.v.s. härad