T4:24


(Rubrik:) Snäffwingz häradt


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Rytters prästagårdh.
B.        Vtsedhe det ena åhret       15 1/4 tunnor
C.        Vtsedhe det andra åhret    17 tunnor
            Engh till                            30 laß
            Skog och mulebete till nödtörfften.
D         ähr en engz teg giffwen till preste-
            bolet
            Prestebolet haffwer en liten engz-
            teegh i Steneby engh signerat litera E, fol. 14.

(Karttext:)

Lundby ägor
Walby egor
Betes hage.
God leer iordh.
Godh leriordh
Lundby egor
Wa<l>by ägor