T4:25


(Rubrik:) Rytter sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
D.        Walby ähr 2 hemman, 22 örß land

1          ähr skatteheman    10 1/2 öreß landh. 
E.         Wtsädhe det ena åhret      15 1/2 tunnor
F.         Vtsädhe det andra åhret    13 tunnor
            Engh till                             40 <lass>

2.         Frelße hemman     11 1/2 örß landh. 
E.         Vtsedhe det ena åhret       17 tunnor
F.         Vtsedhe det andra åhret    15 1/2 tunna
            Engh till                             45 laß
            Skog och mulebeet ringa.
G.        Stenby ängh fol. 14.

(Karttext:)

Helleby egor.
Godh leeriordh.