T4:26


(Rubrik:) Sneffwingz häradt


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Giresta 3 heman, it skatte
            och 2 frelßeheman, alla lijka stora,
            hwarthera 6 öreß landh.
B.        Vtsedhe det ena åhret på hwar     8 1/4 tunna
C.        Vtsedhe det andra åhret på hwar 6 3/4 tunnor
            Engh till hwarthera                       30 laß
D         ähr beteßhagar.
            Tarff skogh och mulebet.

(Karttext:)

Godh iordh.
Scala ulnarum