T4:28


(Rubrik:) Rytter sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Backa ähr i1 cronetorp 2 öres landh.
B.        Vtsede det ena åhret i den ena wreten         2 3/4 tunnor
C.        Vtsäde det andra åhret i den andra wreten  3 5/8 tunnor  
            Engh till                                                     12 laß
            Fiskewatn godt.
            Skogh och mulebete ringa.


D.        Garpstorp ähr cronetorp 2 örß landh.
E.        Wtsedhe det ena åhret i dhen ena wreten    4 7/8 tunnor
F.        Wtsädhe dhet andra åhret i den andra wret 4 1/2 tunnor  
            Engh till                                                     ???
            Fiskewatn effter nödtorfften.
            Skog och mulebete ringa.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
G         ähr it cronetorp som kallaß
            Steensöö, 2 öreß landh.
H.        Vtsedhe det ena åhret               4 1/8
                                                                    } tunna
J.         Vtsedhe det andra åhret            4 1/8
           
Engh till                                    30 laß
            Fiskewatn effter nödtörfften
            Skog och mulebeet ringa.
K         ähr en engz holme som lyder
            till detta forbemälte torp.    


(Karttext:)

Godh iord         
1 D.v.s. 1