T4:36-37


(Rubrik:) Snäwingz heradt.        Säby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Öffuer nääß cronegårdar     3
            1 är                                    6 1/2 öre  
            2 är                                    6 1/2 öre 
            3 är och                             6 1/2 öre
B.        Vtsäde                               33 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                               35 1/4 tunnor
D.        Vtsäde                               6 1/2 tunnor
E.        Godh eng af hårdwall, höö  75 laß
F.        Gamall rogswed, doger till beetz haga.
G.        Betes tompt.
H.        Lööt eller betes mark.
I.         Hafre wreet, vtsäde             1 tunnor
K.       Åker täppa, vtsäde              3/4 tunnor
L.        Åker wreet, vtsäde              1 tunnor
M.       Hafrewreet, vtsäde              1 1/4 tunnor
N.        Vtsäde                                2 1/2 tunnor
            Skog ganska litett.
            Muulbeet ingen vtan den de hafua instängt.
            Gott fiske vti elfuen och i Mälaren.

(Karttext:)

Hafre täppa.
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla.
Grippby egor möta.
Leer mylla
Strömshollm möter.
Leer mylla
Rog sw<e>d
Godh eng.
Lööt.
Swediebacka
Leer mylla
Vtnääß möter
<Godh> eng
Scala ulnarum.