T4:40-41


(Rubrik:) Snäwingz heradt.        Säby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
1.         Boda skattegård                     10 öre
2.         Vtsäde                                    9 tunnor
3.         Vtsäde                                   14 1/4 tunnor
4.         Kalfuehaga.
5.         Godh eng af hård och starwall 66 laß
6.         Enges haga, höö                      6 laß
7.         Enges haga, höö                      6 laß   
8.
      }    Beetz täppor.
9.
            Skogh och muulbeet                0
            Gott fiske i Strömsholms wijken
            Såg och miölquarn                   0

            Till Boda fins een vtjord
            i Grippby, fol. 49, note-
            rat littera M, der på sååß
            2 1/16 tunnor.

         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Säby prästegård
B.        Säby skattegård                  12 öre  
C.        Vtsäde                                30 tunnor
D.        Vtsäde                                31 1/2 tunnor
E.         Sädes wreet, vtsäde            3 tunnor
F.         Vtsäde                                1 3/4 tunnor
            Höö i samma haga               18 laß
G.        Enges täppa, höö                 4 laß       
H.        Enges haga till Prästegården 21 laß
            af god hård wall.
I.          Hårdwalß eng, höö             111 laß
K.        Vtmark och skog.
L.         Godh hårdwalß eng, höö     33 laß
M.        Prästegårdz eng, hårdwall    24 laß
N.        Sädes wreet, vtsäde             2 tunnor
            Hörer till Prästegården.
O.        Kalfuehaga.
P.         Godh hårdwalß eng, höö     36 laß
Q.        Lööt, hörer till Grippby.
R.         Enges täppa, höö                6 laß
S.         Sädes täppa, vtsäde            1 1/2 tunnor
T.         Godh hård walß eng, höö    12 laß
            Hörer till Grippby.
V.        Haga, hörer till Säby
W.       Gärdet, wtsäde                    8 tunnor
            Skog och muulbet litett.
            Gott fiske i Mälaren.
            Såg och miölquarn               0


(Karttext:)

Hälleby egor begynnas.
Haga
Godh hårdwallß eng.
Kyrke herdens enges haga
Prästens eng af hårdwall
Leer mylla
Skog och eng ibland, hörer till Säby vtmark.
Säby eng, godh af hård wall
Vtwreeta egor i Dingtuna sochn möta
Grippby möter
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Eng, hörer till Boda, af hårdwall mäst, litet veedh siöön är starbotn.
Leer mylla.
Leer mylla
Lööt.
<...> mylla
Ströms hollms wijken.
Godh eng af hårdwall.
Enges haga
Grippby eng, godh af hårdwall
Leer mylla
Enges haga
Enges haga.
Vtnääß möter.
Säby haga.
Meler lacus.
Scala ulnarum.