T4:42-43


(Rubrik:) Snäwingz heradt.        Säby sochn.


(Uppslaget i övrigt blankt.)