T4:46-47


(Rubrik:) Snäwingz heradt.        Säby sochn.


(Uppslaget i övrigt blankt.)