T4:50


(Rubrik:) Snäwingz heradt.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Borby cronegård                    6 öre
B.        Vtsäde                                   9 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                                   8 1/4 tunnor
D.        Hård wallß eng, höö               12 laß
E.         Hård wallß eng elak, höö        6 laß
            Skog och muulbet till nödtorfften.
            Fiske                                     0
            Sågh och miölquarn                0

(Karttext:)

Swedewij sochn möter.
Eng skarp
Talle jord
Herrwadh i Kolbech sochn möter.
Hårdvalß eng paßelig godh
Talle jord
Vlfuesta egor möta.
Talle jord
Store landz wägen.
Scala ulnarum.