T4:52-53


(Rubrik:) Snäwingz heradt.        Säby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Brunna gårdar        3
            1. Skattegård        12 ör<e>
            2. Cronegård        5 ör<e>
            3. Frälße               5 or1  
B.        Vtsäde                  29 tunnor
C.        Vtsäde                  24 tunnor
D.        Godh eng af
            myre och hård-
            wall, höö               48 laß
E.        Godh hård walß
            eng, höö                34 laß
F.         Eng af hård-
            wall intet syn-
            nerlig bärande.
            Höö                      21 laß
G.        Åker wret             1 tunnor
H.        Hafre wreet,
            wtsäde                  3 3/4 tunnor            
I.         Wreet, vtsäde        1 tunnor
            Höö i sama wret
                                         6 laß
K.        Hestehaga, dogher till eng.
L.         Hafre täppa           1 tunnor
M.        Hafre täppa           5/8 tunnor
            Skog och muulbet
            till nödtorften.
            Fiske                     0
            Sågh och miölqua<rn>
                                         0
N.        Enges täppa.
O.        Enges täppa.
P.         Enges täppa.
Q.        Täppa.

            Explicatio Specialis
                                                                                              
1.         Åhrligt vtsäde skatte 15 1/16 tunnor
2.         Åhrligt, crone            7 9/16 tunnor
3.         Åhrligen frälße          7 9/16 tunnor
1.         Gården åhrligt höö    52 laß
2.         Gården, höö             28 1/2 laß
3          är frälße gården        28 1/2 laß


            Notarum Explicatio
                                                                                              
R.        Huskesta gårdar        4
            1  är crone                2 öre
            2  är crone                8 öre
            3  är crone                8 öre
            4  är frälße                4 öre   
S.        Vtsäde                      33 tunnor
T.        Vtsäde                      30 tunnor
V.        Godh hård walß eng  52 laß
W.       Godh hård walß eng  20 laß
X.        Hårdwallß eng med små
            eneskog, intet synnerlig bärande
            af grääß men tiänlig till
            åker, höö                  24 laß
            Timberskog               0
            Men annan nödtorftig skog
            till nödtorften och muulbeet.
            Fiske                         0
            Såg och miölquarn     0
            Humblegårdar            0

1.         Åhrligt vtsäde            4 1/2 tunnor
            Höö der till                13 laß   
2.         Åhrligt vtsäde            10 1/2 tunnor
            Höö der till                32 laß   
3.         Åhrligt vtsäde            10 1/2 tunnor
            Höö der till                32 laß
4.         Åhrligt vtsäde            6 1/4 tunnor
            Höö der till                19 laß


            Notarum Explicatio
                                                                                              
1.         Åskebro, gårdar        4, fol. 54
            1  är crone                 8 öre
            2  är crone                 4 öre
            3  är crone                 11 öre
            4  frälße                     7 öre   
2.         Vtsäde                       35 1/2 tunnor
3.         Fol. 54 vtsäde            29 1/2 tunnor
4.         Fol. 54 hård walz eng 58 laß
            Skog och muulbete tämme-
            ligt gott.
            Timbe<r>skog           0
            Fiske                         0
            Humblegårdar            0
            Sågh och miölquarn    0

1.         Gården åhrligt vtsäde     8 5/8 tunnor
            Höö der till af enget num. 4         fol. 54
            nämblig                         16 laß      
2.         Gården vtsäde               4 5/8 tunnor
            Höö der till af sama eng 8 laß      fol. 54   
3.         Gården vtsäde               11 5/8 tunnor
            Höö af num. 4               22 laß    fol. 54
4.         Gården vtsäde               7 5/8 tunnor
            Höö af num. 4               14 laß    fol. 54


(Karttext:)

Leer jord.
Hestehaga med skog
Hafre wret
Leer jord
Åskiebrobyn möter och det nörre gierdet fol. 24
NB fol. 24
Haga
Skogh. 
Leer jord
Leer mylla
Leer mylla
Leer jord
Åskebro söder gärde
Leer jord
Leer mylla
Leer mylla
Leer jordh
Ene jord
Fol. 24
Leer jord
Leer mylla
Godh hård walß eng.
Åskebro eng möter fol. 24.
Leer jord
Godh hårdwallß eng
Vlfuesta egor möta.
Leer jord
Godh eng af myre och hård wall.
Leer jordh
Godh hård walß eng.
Hårdwalß eng, hörer till Huskesta med små eneskog, intet bärande af grääß men godh till åker.
Store landzwägen
Eng af hårdwall, intet synnerlig bärande.
Hälleby egor möta.
Scala ulnarum.