T4:54


(Rubrik:) Snäwingz heradt.


(Karttext:)

Dingtuna sochn möter och Törunda by.
Moo jord
Moo jord.
Leer mylla
Leer mylla
Huskesta möter.
Leer mylla
Åskebroo Söder gärde möter, fol. 23.
NB, fol. 24.
Fol. 23
Hård wallß eng till Åskebro.
Huskesta egor möta.
Store landz wägen.