T4:56-57


(Rubrik:) Snäwingz heradt.        Säby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Mölln torp, cronegård        5 1/2 öre
B.        Vtsäde                              17 tunnor
C.        Vtsäde                              15 1/2 tunnor
D.        Godh hårdwallß eng, höö   36 laß
E.         Beetz täppa, doger både till åker och eng.
F.         Kalf täppa, doger både till åker och eng.
G.        Vtmark, doger till åker.
H.        Åker täppa, vtsäde            3/8 tunnor
I.         Åker täppa, vtsäde            1/2 tunnor
            Skog och muulbet litett.
            Timber skog                     0
            Gott fiske i elfuen1
            Sågh och miölquarn såßom och wantmakerij
            hörer till cronan.
            Till denne gård fins en eng, fol. 58, noterat littera I,
            räntar höö                         18 laß


            Notarum Explicatio
                                                                                              
K.        Rebboholm, cronegårdar                3
            1. Gården är                                   5 öre
            2. Gården                                       5 öre
            3. Gården                                       4 öre               
L.         Vtsäde                                           25 1/2 tunnor
M.        Vtsäde                                           21 1/2 tunnor
N.        Godh hård och myr walß eng, höö  54 laß
O.        Sädes wreet, vtsäde                        1 1/4 tunnor
P.         Haga, doger till åker och eng.
Q.        Beetz haga, doger båd<e till>2 åker och eng.
R.         Sädes täppa, vtsäde                       1 tunnor
S.         Beetz haga, doger till åker.
T.         Täppa, doger till åker.
V.        Täppa, doger till åker.
W.       Hafre wreet, vtsäde                         5 tunnor
X.        Kalfue täppa.
Y.        Lööt eller vtmark.
            Skog och muulbeet                          0
            Gott fiske vti elfuen.
            Sågh, miölquarn är lägenheet att göra, men
            cronan hafuer det förbehållit.

            Specialis Explicatio
                                                                                              
1.         Gården hafuer åhrligit vtsäde           10 tunnor
2.         Gården hafuer åhrligit vtsäde           10 tunnor
3.         Gården hafuer                                 7 1/8 tunnor
1.         Gården hafuer höö                          20 laß
2.         Gården, höö                                   20 laß
3.         Gården, höö                                   14 laß


(Karttext:)

Hå<r>d walß eng, hörer till Möln torp.
Denne skillnad som gärsellgården gör är vätteskilldnadt emillan Säby och Kolbech sochnar.
Täppa
Wallby möter.
Herwadz egor möta i Kolb<e>ch sochn.
Enges tappa3
Leer mylla
Vtmark
Leer mylla
Leer mylla
Stubbsiord, blifuer med tiden duglig till åker
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Lee<r ...>2
Leer mylla
Öfuernääß egor möta.
Godh eng, mäst af hårdwall
Ler mylla
Leer mylla
Strömshollms egor möta.
Strömshollms egor möta.
Scala ulnarum.

1 Härefter senare blyertsanteckning ???
2 Texten delvis oläslig p.g.a. en bläckplump
3 D.v.s. ängstäppa