T4:63


(Rubrik:) Snäwingz heradt. Kolbekz sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Eggeby, skattegård              24 öre
B.        Vtsäde                                18 1/4 tunnor
C.        Vtsäde                                6 tunnor
D.        Vtsäde                                23 1/2 tunnor
E.         Hafre wreet, vtsäde             2 1/2 tunnor
            J samma wreet höö             15 1/2 laß      
F.        Åker wreet, vtsäde               2 tunnor
G.        Hård walß eng, höö             4 1/2 laß 
H.        Godh eng af hård wall          70 laß 
I.          Enges haga, höö                  3 1/2 laß
K.        Beetz haga medh skog, doger till
            eng.
L.         Beetz tompt.          
            Skog till wedh och gärßell.
            Muulbeet tämmelig godh.
            Timber skogh                      0
            Näfuer skog                        0
            Fiske                                   0  
            Humblegård                         0

(Karttext:)

Ler mylla
Vlfuesta möter
Enges täppa.
Hård walz eng.
Lind, doger till åker
Steenby och Hamra egor i Munketorp sochn möta.
Hafre jord.
Leer mylla
Ler mylla
Tompt
Leer mylla
Här begynnes Strömshollms åker.
Leer mylla
Leer mylla
Åker wret
Eng med skog, måßig ibland, doch tämelig bärande
Beetz haga.
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckning:)

Osterbom