T4:65


(Rubrik:) Snäwingz heradt.        Kolbeckz sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Nörr Tumbo1, crone           2 öre
B.        Vtsäde                                5 3/4 tunnor
C.        Vtsäde                                3/4 tunnor
            Jgenlagd åker i ???-
            ???                                    1 1/4 tunnor  
D.        Vtsäde                                5 3/4 tunnor
E.         Godh eng af hård wall,   
            höö                                    13 laß
            Vti gärdet D är lind 2 tunnor
            Höö der på                         5 laß
F.         Vtsäde                               9 1/2 tunnor
G.        Beetz haga, doger till eng.
H.        Söder Tumbo academiæ     2 ör<e>
I.          Vtsäde                               4 tunnor
K.        Vtsäde                               2 3/4 tunnor
            Lind i samma gärde            1 tunnor
            Höö der på                        3 laß
L.         Vtsäde                               9 tunnor
            Linder i samma gärde         1 3/4 tunnor
M.       Godh hård wallz eng, rän-
            tar höö                               12 laß
            Skog och muulbeet till
            nödtorften.
            Fiske tammeligit2 gott i
            elfuen.

            Specialis Explicatio
                                                                                              
1.         Gården, åhrligt vtsäde         7 7/8 tunnor
            Höö der till                         22 1/2 laß 
2.         Gården, vtsäde                   7 7/8 tunnor
            Höö                                   22 1/2 laß

(Karttext:)

Jgenlagt åker.
Leer mylla.
Swedewij sochn möter.
Godh eng af hård wall.
Leer mylla.
Denne åhn löper åt Ströms hollm.
Leer mylla
Beetzhaga.
Ler mylla
Ler mylla.
Leer mylla
Godh hård walz eng
Igen lagt
Scala ulnarum.

(Annan anteckning:)

Norre Tumbo och Södre Tumbo.

1 D.v.s. Norrtunbo
2 D.v.s. tämmeligit (tämligen)