T4:66-67


(Rubrik:) Snäwingz heradt.        Kolbek sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Wijby, gårdar                     3
            1 är skattegård                   16 öre
            2 är cronegård                    9 2/3 öre
            3 är cronegård                    8 öre
B.        Vtsäde vtaf brukat jord       28 tunnor
            Obrukat gamall åker           1 1/4 tunnor  
C.        Vtsäde, brukat jord             38 tunnor
            Jgen lagt åker                      7 tunnor
D.        God bärande eng, een deel
            af hård och een deel af myr-
            wall, höö                            135 laß
E.         Hafre wreet, vtsäde            6 1/2 tunnor
F.         Godh bärande eng af hård-
            wall, höö                            93 laß
G.        Beetz haga, doger till eng.
H.        Hafre wreet, vtsäde             2 1/4 tunnor
I.          Kalfue haga.
K.        Gott eng af hårdwall            2 laß
            Godh skog och muulbeete.
            Fiske                                  0
            Sågh och miölquarn             0
            Obrukat gamall åker är i
            denne by                             8 1/4 tunnor

            Specialis Explicatio
                                                                                              
1.         Gården, åhrligt vtsäde         17 3/8 tunnor
            Höö till sama gård              107 laß 
2.         Gården, vtsäde                   10 3/4 tunnor
            Höö                                   64 1/2 laß
3.         Gården, vtsäde                   9 1/4 tunnor
            Höö                                   58 1/2 laß

(Karttext:)

Hafre jord
Gränby egor möta.
Vänsta möter.
God bärande eng af hårdwall.
Leer mylla
Igenlagt
Hafrejord
Leer mylla
Beetz hage
Kalfue haga.
Leer mylla
Ler mylla
Swijn marken möter, gräntzar emillan Kolbech och Munketorp sochnar
Ler mylla
Ler mylla
Ler mylla
Wänesta möter.
Ler mylla
God bärande eng af myre och hårddwall
Leer mylla
Store landz wägen
Scala ulnarum.