T4:68


(Rubrik:) Snäwingz heradt.        Kolbeck sochn.


(Senare anteckningar:)

Westmanland 1651, Johan Åkeson
Snäfringe härad

(Uppslaget i övrigt blankt.)