T4:70


(Rubrik:) Snäwingz heradt.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Bärsta, gårdar                    4
            1 är cronegård                   7 öre
            2 är cronegård                   7 öre
            3 är frälße
            4 är och frälße     
B.        Vtsäde                               35 3/4 tunnor
C.        Vtsäde                               19 1/2 tunnor
D.        Hård valß eng till Gränby    18 laß   fol <...>
E.         Hård walß eng medh skog och
            toofuor, höö                       88 laß            
F.         Godh eng af hård wall        105 laß
G.       
H.   }   Beetz hagar, doga till eng.  
I.
K.
            Skog och muulbeet till nöd-
            torften.
            Fiske                                 0
            Såg och miölquarn             0
            Vti enget F är åker vp-
            körd till                              2 tunnor

(Karttext:)

Bolunda möter.
Beetz haga.
Leer mylla
Enges haga.
Leer mylla
Beetz haga.
Leer mylla
Enges haga
Leer mylla
Bärsta eng med skog och tofuor
Leer mylla
Leer mylla
Hård wallz eng till Gränby
Godh eng af hårdwall
Wijby egor möta.
Ylesta möter.