T4:73


(Rubrik:) Snäwingz heradt.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Forsta, skattegård              16 öre
B.        Vtsäde                               19 tunnor
C.        Vtsäde                               21 tunnor
D.        Wreet, vtsäde                    1 tunnor
E.        Godh hård walß eng, höö   60 laß
F.        Godh hård walß eng, höö   72 laß
G.        Hafre wreet, vtsäde            1 1/4 tunno
H.        Beetz haga.
            Skog och muulbet litett.
            Fiske något vti Stromshollms åhn1.
            Sågh och miölquarn            0

(Karttext:)

Prästegården möter.
Godh hård walz eng.
Grän by möter
Betz haga
Ler mylla
Wreet
Leer mylla
Godh hård wallz eng
Wänesta möter.
Leer mylla
Hafre wret
Leer mylla
Wänesta åker, eng och lööt möter.
Scala ulnarum.

1 D.v.s. Strömsholmsån