T4:74


(Rubrik:) Kolbeck sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Nääß, cronegård                1
B.        Vtsäde                               21 1/4 tunnor
            Lind i sama gärde               5 tunnor
            doger till åker. 
C.        Vtsäde                               18 tunnor
            Lindar i samma gärde         20 1/2 tunnor   
D.        Sädes wreet, vtsäde           8 tunnor
E.        Wreet, vtsäde                     1 1/4 tunnor
            Lind i sama wreet               6 1/2 tunnor
            Der på fååß höö                 18 laß
F.         Hafre wreet, vtsäde            2 tunnor
G.        Godh hård walß eng, höö    24 laß
H.        Hård wallß eng, höö           156 laß
I.          Beetz haga, doger till eng.
K.        Swedh, doger till bete.
L.         Swed, doger till bete.
M.        Vtmark.
            Skog och muulbet till nöd torften
            Fiske tämmeligit gott i åhn.

(Karttext:)

Beetz mark
Denne åhn löper åt Strömshollm.
Beetz haga.
Hafre wret
Swed.
Hafre lind.
Sädes wret
Ler mylla
Leer jord
Leer jord
Ler jord
Godh eng af hård wall
Hård wallz eng med tofuor, doch god eng
Lind
Ler mylla
Beetz haga
Lind