T4:75


(Rubrik:) Snäwingz heradt.        Kolbeck sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Frößwy, gårdar                     1
            1 är cronegård                      7 2/3 öre
            2 är frälße                             5 1/2 öre
            3 är frälße                             8 öre
            4 är frälße                             4 öre
            5 är frälße                             8 öre               
B.        Vtsäde                                  27 tunnor
            Hafrejord                              5 tunnor
C.        Vtsäde                                  32 tunnor
            Hafrejord                              8 3/4 tunnor
D.        Vtsäde                                  6 3/4 tunnor
E.         Hafre wreet, vtsäde              3 1/2 tunnor
F.         Hafre wreet, vtsäde              1 1/2 tunnor
G.        Sädes wreet, vtsäde              1 tunnor
H.        Godh hård walß eng              21 laß
I.          Godh hård walß eng             10 laß
K.        Godh hård walß eng              21 laß
L.         Godh hård walß eng              48 laß
N.        God eng af myr och hård wal 42 laß
O.        Swed, doger till bete.
P.         Eng med skog ibland             14 laß
Q.        Beetz haga.
M.        Beetz mark.
            Skog och muulbete till nödtorften.

            Specialis Explicatio
                                                                                              
1.         Gården, crone, åhrligit vtsäde 9 1/2 tunnor
            Höö                                      38 laß
2.         Gården, frälße, vtsäde            7 1/2 tunnor
            Höö                                      32 1/2 laß
3.         Gården, frälße, vtsäde           10 tunnor
            Höö                                      44 laß
4.         Gården, frälße, vtsäde           5 3/4 tunnor
            Höö                                      26 1/2 laß  
5.         Gården, frälße, vtsäde           10 tunnor
            Höö                                      44 laß

(Karttext:)

God eng af myr och hårdwall
Swedh
Godh hård walz eng
Beetz haga
God hård walz eng 
God hård walz eng
Leer mylla
Leer mylla
Godh bärande eng.
Ler mylla
Ler mylla
Godh hårdwalz eng
Ler mylla
Ler mylla
Ler mylla
Hafre jord
Eng med skog, doch godh
Betz haga
Wret
Hafre wreet
Scala ulnarum.