T4:76


(Rubrik:) Snäwingz heradt.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Bolunda, skattegårdar      2
            1 är                                 8 1/3 öre
            2 är                                 15 2/3 öre
B.        Vtsäde                             26 3/4 tunnor
C.        Vtsäde                             20 tunnor
            Hafrejord i sama gärde     5 1/4 tunnor
D.        Wreet, vtsäde                   3/8 tunnor
E.         Godh hård walß eng, höö 111 laß
F.         Godh hård walß eng, höö 19 laß
            och kallas denne eng Jungfrubuten och      Prästegården
            hörer till Prästegården.                              fins fol. 78.1
G.        Hafre wreet, vtsäde          1 tunnor      
H.        Beetz haga.
I.          Beetz haga.
K.        Beetz haga.
            Skog och muulbeet till nödtorften.
            Såg och miölquarn            0
            Fiske                                0
                                                                                              
1.         Gården hafuer åhrligt vtsäde   9 9/16 tunnor
            Höö                                      42 laß
2.         Gården, vtsäde                      16 1/8 tunnor
            Höö                                      69 laß

(Karttext:)

Ler mylla
Hafre täppa
Bulunda eng af godh hård wall, hörer till Bolunda
Beetz haga
Jungfru buten, hörer till Prästegården.
Beetz hage
Leer mylla
Beetz täppa
Ler mylla
Leer mylla
Igenlagt
Igenlagt
Leer mylla
Ler mylla
Scala ulnarum.

1 Denna anteckning egentligen till vänster om den övriga texten