T4:77


(Rubrik:) Kolbeck sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Åby, gårdar                                 2
            1 är skattegård                            16 öre
            2 är crone gård                            5 öre
B.        Vtsäde                                         16 1/2 tunnor
            Hafrejord                                    1 1/2 tunnor
            Lind i samma gärde                      2 tunnor
            Der på fååß höö                           6 laß    
C.        Vtsäde                                         16 tunnor
            Lind i samma gärde                      5 1/4 tunnor
            Der på höö                                  16 laß    
D.        Vtsäde                                         23 tunnor
            Lind i samma gärde                      1 tunnor
            Der på höö                                  3 laß              
E.         Wåm engen, godh hård wall         27 laß
            Hafre åker i sama eng                   4 tunnor
F.         Stor engen, godh hårdwall            39 laß
G.        Godh hårdwalß eng, höö               12 laß
H.        Källengen, godh bärande hårdwall 54 laß
I.          Lööt full medh skog, doger till eng.
K.        Helwetis hagan.
L.         Beetz tompt.
                                                                                              
            Specialis Explicatio
                                                                                              
1.         Gården, hafuer åhrligit vtsäde 21 tunnor
            både med wreetar och alet, förutan lindarna
            Höö                                      89 laß
2.         Gården, åhrligit vtsäde           9 1/2 tunnor
            medh wreetarna och hafrejorden, förutan lin-
            darna.    
            Höö                                      43 laß
            Skog och muulbeet litett.
            Fiske                                     0
            Sågh och miölquarn               0    

(Karttext:)

Stor engen af god hårdwall
Helwetes hagan med skog.
Leer mylla
Lind.
Hård walz eng godh
Leer mylla
Ler mylla
Leer mylla
Leer mylla
Tompt.
Källengen, god hårdwallz, bärande.
Leer mylla
Lööt full med skog
Wååm engen af god hård wall.
Ler mylla
Hafre jord.
Sörßa eng möter.