T4:78


(Rubrik:) Snäwingz heradt.        Kolbeck sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Sörsa, gårdar                                3
            1 är skattegård                             16 öre
            2. cronegård                                 10 1/3 öre
            3. cronegård                                 7 öre   
B.        Vtsäde                                          35 tunnor
C.        Vtsäde                                          37 1/2 tunnor
D.        Godh hårdwalz eng, höö                81 laß
E.        Godh hårdwalz eng, höö                 48 laß
F.        Wreet, jgenlagd åker, en deel skog 1 1/4 tunnor
G.        Beetz haga.
            Skog och muulbete litett.
            Något fiske i Store åhn.
            Sågh och miölquarn                       0
                                                                                              
            Explicatio Specialis
                                                                                              
1.         Gården, åhrligit vtsäde                   17 tunnor
2.         Gården, vtsäde                              11 1/4 tunnor
3.         Gården, vtsäde                              8 tunnor
1.         Gården, höö, skatte                       63 laß
2.         Gården, höö, crone                       63 laß
3.         Gården, höö                                  16 laß


            Notarum Explicatio
                                                                                              
H.        Prästegården
I.          Vtsäde                                         19 tunnor
K.        Vtsäde                                         19 tunnor
L.         Godh hårdwalz eng, höö               27 laß
M.        Hårdwalz eng medh skog              24 laß
N.        Beetz haga.
            Skog och muulbet litett.
            Fiske tämeligt gott vthi Store åhn.
            Sågh och miölquarn                       0
           
Till Prästegården är en eng fol. 76, no-
            terat littera F, kallas Jungfrubuten  19 laß
    

(Karttext:)

Godh hård walz eng
Leer mylla
Jgenlagd åker
Åby möter.
Ler mylla
Leer mylla
Haga
God hårdwallz eng
Betz haga
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Denne åhn skillier Swediewij och Kolbekz sochnar åt och löper åt Strömshollm.
Ler mylla
Sörßa lööt möter.
Leer mylla
Leer mylla
Ler mylla
Prästegårdz lööt.
Ler mylla
Hård wallz eng godh.
Leer mylla
Eng med skogh, paßelig god.
Leer mylla
Lööt emillan prästegårdz egorne och Foorsta egor.
Scala ulnarum.

(Annan anteckning:)

Sörsa 4 1/2 ??? ut : cu: sig: