T4:79


(Rubrik:) Snäwingz heradt.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Häßleby, skattegård                      7 öre
B.        Vtsäde                                          11 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                                          12 1/2 tunnor
D.        Eng medh skog ibland, een deel myre
            och en deel hård wall                     114 laß
            Skog till alla nödtorfter.
            Godh muulbeet.
            Fiske                                             0
            Sågh och miölquarn                       0

(Karttext:)

Talle moo
Här är skog emillan Vlfuesta, Grän och Eggeby
Leerjord
Öster Lundby egor i Munketorp sochn möta.
Eng med skog, een deel myre och en deel hårdwall.
Leer jord
Leer jord
Leer jord
Scala ulnarum.