T4:80


(Rubrik:) Kolbeck sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Maltsta, cronegård                8 öre
B.        Vtsäde                                  11 3/4 tunnor
C.        Vtsäde                                  16 tunnor
            Lind                                      3 tunnor
            Vti gärdet B är lind                4 1/4 tunnor  
D.        Vtsäde                                  1 tunnor  
E.         Godh enges haga, hård wall   30 laß
F.         Eng godh af hård och myr-
            wall                                       129 laß
G.        Godh eng af hårdwall.
H.        Rogswed, doger till bete.
I.         Wreet, vtsäde                        1 3/4 tunnor
            Skog och muulbet till nödtorften.
            Fiske, sågh och miölquarn      0


            Notarum Explicatio
                                                                                              
K.        Wäster qwarn                       6 öre
L.         Vtsäde                                 12 tunnor
M.        Vtsäde                                 8 1/4 tunnor
N.        Vtsäde                                  1 1/8 tunnor
O.        Vtsäde                                  2 1/4 tunnor
P.         Stubbhaga                            3 1/2 tunnor
            doger till åker
Q.        Enges haga till Grän               15 laß
R.         Vtsäde                                  3 tunnor
S.         Kalfue haga.
            Skog och muulbet till nöd-
            torften. Gott fiske.
            Odallquarn som går hele åhret


(Karttext:)

Herrwadz gärde möter.
Vlfuesta och Eggeby möta.
God eng, en deel af hård och en deel af myrwall.
Mojord
Haga, hörer till Grän.
Leer mylla
Wreet
Åsen.
Stubb haga
God enges haga
Leer mylla
Leer mylla.
Swed
Lind
Leer mylla
Leer mylla
Gode åker hagar
Ströms hollms egor möta.