T4:82


(Rubrik:) Snäwingz heradt. Kolbeck sochn


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Vstersta, cronegårdar                 2
            1 är                                            8 öre
            2 är                                            8 öre
B.        Vtsäde                                       28 tunnor
C.        Vtsäde                                       24 1/2 tunnor
D.        Godh hård walß eng, höö           27 laß  
E.         Beetz haga, doger till eng.
F.         Godh eng af hård och myre wall 51 laß
G.        Tompt.
H.        Godh hård och my<r> walz eng  21 laß
            Skog och muulbet till nödtorften.
            Fiske                                          0
            Sågh och miölquarn                    0

(Karttext:)

God eng af hård och myrwall
Hård wallz eng godh.
Leer mylla
Ler mylla
Ler mylla
Tompt
Leer mylla
Beetz haga, doger till eng
Leer mylla