T4:83


(Rubrik:) Kolbeck sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Strömsholms nörre gärde            59 tunnor
B.        Godh hård walß eng, höö           19 laß
C.        Åsen, eller vtmark.      
D.        Beetz haga, doger både till åker och eng.
            Samma haga är                          63 tunnor

(Karttext:)

Åsen.
Qwarn hagan möter, hörer till Stromshollm1
Beetz haga, doger både till åker och eng
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Godh hårdwallß eng.
Leer mylla
Åsen.
Leer mylla
Leer mylla
Fol
Fol. 84
Leer mylla
Öster Hambra egor möta.
Fol. 30.
Scala ulnarum.

1 D.v.s. Strömsholm