T4:84


(Rubrik:) Snäwingz heradt        Kolbeck sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
E.         Ströms holms söder gärde         60 tunnor
F.         Tegell hagan, höö                      24 laß
G.        Godh bärande eng                     108 laß
            är mäst af hård wall.
H.        Stallengen, godh bärande af
            hårdwall                                    510 laß
I.          Yßkällar hagan.
K.        Trägården.
L.         Siälfue Ströms hollms gård.
M.       Wedegården.
N.        Ny engen, godh bärande, mäst
            af hård wall                               775 laß
            På den deelen som på fol. 88 står.

(Karttext:)

Tegell hagan
Leer mylla
Jßkällar hagan
Godh bärande eng mäst af hårdwall.
Leer mylla
Stall engen, godh bärande, af hård wall.
Leer mylla
Åsen.
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Ny engen, godh bärande, mäs<t> af hårdwall.
Meler lacus.
Fol. 38
39.
Scala ulnarum.